Gustav Rattikus

Handelsherre for Halvanas Handelskompagni

Description:

Race: Menneske
Alder: 32 år

Bio:

Gustav Rattikus

Erraia thorkil_burup