Dvolvas Troldhammer

Handelsherre for Mineraler

Description:

Race: Dværg
Alder: 262 år

Startede sin handelsstation i Nyhåb kort efter byens grundlæggelse. Er nu den største af handelsherrerne i byen.

Bio:

Dvolvas Troldhammer

Erraia thorkil_burup