Conrad Himmerdal

Vagtleder for vagtkorpset i Nyhåb

Description:

Race: Menneske
Alder: 43 år

Hærdet krigsmand, og leder for vagtkorpset i Nyhåb

Bio:

Conrad Himmerdal

Erraia thorkil_burup